Požiarno-evakuačný rebrík

V prípade vzniku požiaru a uväznenia ohrozených osôb v domoch a domácnostiach na vyšších podlažiach Vám práve toto požiarne technické zariadenie môže pomôcť v úniku z ohrozeného priestoru cez okno, terasu alebo balkón.

Tipy a rady

  • Tento núdzový spôsob evakuácie sa môže využiť v prípade, že vnútorné evakuačné cesty v dome nie je možné použiť z dôvodu veľkého tepla, zadymenia a dlhší pobyt v ohrozenom priestore, v ktorom sa nachádzate, je nutné opustiť z dôvodu bezprostredného ohrozenia zdravia a života ľudí šíriacim sa teplom a dymom.
  • Rebrík si uskladnite na ľahko dostupnom mieste v priestore, kde je predpoklad komplikácie s evakuáciou. Je ľahko skladovateľný pod posteľou či v blízkosti okna, ľahko a rýchlo sa použije.
  • Postupujte podľa pokynov výrobcu pre umiestnenie a používanie rebríka.
  • Vyberte si rebrík, ktorý má nálepku uznávaného skúšobného laboratóriá.
  • Tento spôsob evakuácie môžu využiť len trénovaní a fyzicky zdatní ľudia.
  • Rebrík sa vyrába v dĺžkach od 4-6 m, maximálne zaťaženie rebríka je cca 400 kg, váha rebríka cca 5 kg.