Bezpečnosť a ochrana

Dostatočná informovanosť a znalosť možných rizík a nebezpečenstiev v domácnostiach, požiarnych a bezpečnostných zariadení má veľký vplyv na zníženie priemernej straty na životoch a majetku pri požiari, úniku nebezpečných plynov  a iných nežiaducich udalostiach. Pokiaľ dôjde vo vašej domácnosti k požiaru alebo úniku nebezpečného plynu, dym / nebezpečný plyn sa šíri rýchlo a potrebujete hlásič dymu alebo nebezpečného plynu, aby vás včas varoval na nevyhnutnú evakuáciu. Požiarne hasiace systémy dokážu rýchlo reagovať a môžu výrazne znížiť teplo, plamene a dym produkovaný požiarom.

V tejto sekcii vám prinášame prehľad možností, zariadení a prostriedkov, ktoré môžu v prípade požiaru, úniku nebezpečných plynov a iných nežiaducich udalostí pomôcť riešiť danú situáciu.

Každý sa môže chrániť

 • zvýšením povedomia a znalostí o :
  • rizikách a nebezpečenstvách
  • protipožiarnych a iných bezpečnostných zariadeniach
  • pravidelných revíziách a kontrolách na technických zariadeniach a spotrebičoch
  • o tom ako sa správne správať a zachovať v prípade mimoriadnej situácie
 • inštalovaním vhodných požiarnych a iných bezpečnostných zariadení ako napr.:
  • hlásič dymu
  • hlásič CO (oxid uhoľnatý)
  • hlásič nebezpečných plynov (zemný plyn, propán-bután, …)
  • prenosný hasiaci prístroj
  • hasiaca deka
  • iné

Hlásiče (detektory)

Málokto si uvedomuje, že najväčšie nebezpečenstvo nehrozí ľuďom pri požiari popálením, ale nadýchaním sa splodín horenia, ktoré pri požiari vznikajú a ktoré sa na rozdiel od plameňa, rozšíria po celom objekte veľmi rýchlo. Veľmi mylná a pritom veľmi rozšírená je aj predstava, že nás zápach dymu zobudí. Ľudia sú práve v dobe spánku najviac ohrození. To isté platí aj pre úniky nebezpečných plynov a v neposlednom rade aj oxidu uhoľnatého, ktorý nie je cítiť vôbec.

Z tohto dôvodu je najúčinnejšia ochrana autonómnou detekciou a signalizáciou.

V súčasnosti už existuje množstvo technických riešení bezpečnosti vo forme zariadení na detekciu a signalizáciu požiaru a nebezpečných plynov, ktoré tvoria:

 • jeden alebo viacero samostatných hlásičov
  • zariadenia autonómnej detekcie a signalizácie požiaru a nebezpečných plynov, praxou overené základné technické riešenie bezpečnosti
 • jeden alebo viacero hlásičov navzájom prepojených do samostatného bezpečnostného systému
 • jeden alebo viacero hlásičov, ktoré sú napojené na celkový systém SMARTHOME
  • inteligentné riešenie domácnosti, ktoré okrem ovládania a monitorovania hudby, videa, osvetlenia, kúrenia, chladenia, kamier, zariadení proti vlámaniu bude monitorovať aj Vašu domácnosť v prípade vzniku požiaru a úniku nebezpečných plynov

Každé aj to najzákladnejšie riešenie, ktoré je veľmi cenovo prijateľné, môže  výrazným spôsobom zvýšiť Vašu bezpečnosť.