Memorandum o spolupráci medzi HaZZ, SAHD a SPP

Dňa 30. marca 2017 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi Hasičským a záchranným zborom, Slovenskou asociáciou hasičských dôstojníkov o. z. a Slovenským plynárenským priemyslom, a.s..

Dohoda medzi partnermi vznikla na základe vzájomnej spolupráce pri príprave realizácie osvetovej kampane „Bezpečný domov s SPP“, ktorej cieľom je priniesť širokej verejnosti osvetu v oblasti ochrany pred požiarmi v domácnostiach.

Kampaň bude realizovaná zo strany SPP a partneri HaZZ a SAHD preberú nad kampaňou záštitu.

Bezpečný domov s SPP