O projekte BEZPEČNÝ DOMOV

Preventívna a vzdelávacia kampaň k detekcii požiarov a nebezpečných plynov – zvýšenie bezpečnosti v domácnostiach

Účelom a náplňou projektu je dlhodobou kampaňou zvýšiť povedomie občanov SR ohľadne možnosti zvýšenia ich bezpečnosti v domácnostiach v prípade vzniku požiaru a úniku nebezpečných plynov. V dnešnej modernej dobe už existujú zariadenia a technológie, ktoré sú finančne dostupné pre všetkých ľudí a výrazným spôsobom dokážu zvýšiť ich bezpečnosť, zachrániť ľudské životy a majetok. Tieto technológie sa už dlhodobo využívajú vo svete.

Slovenská asociácia hasičských dôstojníkov, o. z., ktorá združuje profesionálnych hasičov, má záujem tieto informácie prezentovať širokej laickej a odbornej verejnosti a tak prispieť ku zvýšeniu povedomia a bezpečnosti.

Cieľová skupina kampane